Source Code Quản lý nhân sự bằng ASP SQL

đăng ngày: 28-08-2018 lúc 13:22
Source Code Quản lý nhân sự bằng ASP SQL

 385 lượt xem       24 lượt tải

Mô tả chi tiết

Source Code Quản lý Nhân Sự bằng ASP SQL có các chức năng chính như sau:

  1. Thêm Nhân Viên.
  2. Quản lý danh sách Nhân Viên.
  3. Kích hoạt Nhân Viên.
  4. Hủy kích hoạt Nhân Viên.
  5. Lưu trữ Nhân Viên.

Source Code Quản lý Nhân Sự được xây dựng trên mô hình Mvc nên dễ dàng cho bạn nghiên cứu và phát triển thành dự án riêng. Source Code dễ đọc và được bố trí rỏ ràng các bạn tải về tham khảo thêm.

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Liên hệ mình để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

tranquoc
Miễn phí 101 Code
Có phí 15 Code

TagsViết code như một Ninja

info@manguon.com.vn

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ