Source code Quản lý học phí Sinh viên online PHP MYSQL

đăng ngày: 28-08-2018 lúc 13:27
Source code Quản lý học phí Sinh viên online PHP MYSQL

 436 lượt xem       0 lượt tải

Mô tả chi tiết

Source code Quản lý học phí Sinh viên online được xây dựng và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu quản lý học phí của Sinh Viên trong trường học. Hệ thống chạy Online nên có thể quản lý rộng rãi với chi phí đầu tư ban đầu rất thấp.

Source code Quản lý học phí Sinh viên online gồm có các chức năng sau:

  1. Thêm địa chỉ Sinh Viên
  2. Thêm phí học cho Sinh Viên
  3. Thông tin chi tiết các khoản phí đã thanh toán và thiếu.
  4. Báo cáo thông tin các khoản nợ của Sinh Viên.

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và hỗ trợ qua Teamview

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

tranquoc
Miễn phí 101 Code
Có phí 15 Code

TagsViết code như một Ninja

info@manguon.com.vn

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ