Source code đồ án app quản lý chi tiêu thông minh nền tảng Android, IOS + file báo cáo

đăng ngày: 29-12-2022 lúc 11:18
Source code đồ án app quản lý chi tiêu thông minh nền tảng Android, IOS + file báo cáo

 23 lượt xem       0 lượt tải

Mô tả chi tiết

 • Tạo giao dịch mới
 • Xem chi tiết giao dịch
 • sửa thông tin giao dịch
 • Xóa giao dịch
 • Xem các ghi chép giao dịch gần đây
 • Tạo tài khoản mới
 • Xem danh sách tài khoản
 • Sửa tài khoản
 • Xóa tài khoản
 • Xem hạn mức chi theo tuần/ tháng/ quý /năm
 • Thay đổi hạn mức theo từng loại
 • Biểu thị vạch theo dõi theo số tiền và ngày
 • Chọn các hạng mục khi thêm giao dịch
 • Tạo hạng mục mới
 • Xem chi tiêu theo năm
 • Xem thu nhập theo các tháng
 • Xem hạn mức chi
 • Xem tỉ số số dư theo tài khoản
 • Xem chi tiêu theo danh mục chi

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

flutter packages get
flutter run # make sure your mobile device is connected
Trang chủ

 • Download Flutter
 • Install this repository
 • The project should run on flutter version 1.22.6

   Màn hình biểu đồ

 • Các thực thể:
 • Card hạn mức chi
 • Biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ số tiền chi tiêu theo danh mục chi
 • Biểu đồ cột thể hiện số tiền chi theo năm
 • Biểu đồ cột thể hiện số tiền thu theo năm
 • Chức năng: theo dõi thông tin và kiểm soát hành vi thu chi

Thảo luậnCÔNG TY CP EVATECH

Mã số thuế:0108058887

Địa chỉ: Số 11 ngách 3 ngõ 2 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ