Phần mềm quản lý bán hàng bằng php

đăng ngày: 29-08-2018 lúc 14:45
Phần mềm quản lý bán hàng bằng php

 2344 lượt xem       210 lượt tải

Mô tả chi tiết

Nhu cầu xây dựng 1 Phần mềm quản lý bán hàng ngày càng lớn. Yêu cầu Quản lý doanh số cũng như các mặc hàng nhằm làm giảm thời gian quản lý cũng như tìm các sản phẩm hết hạn và sản phẩm tồn kho.

Phần mềm quản lý bán hàng là 1 giải pháp quan trọng cho thời đại công nghệ số.

Phần mềm quản lý bán hàng bằng php gồm có các chức năng như sau:

  1. Quản lý doanh số bán hàng
  2. Quản lý hàng hóa và nhà cung cấp.
  3. In hóa đơn.
  4. Quản lý Người dùng.
  5. Quản lý danh mục hàng hóa.

Phần mềm quản lý bán hàng bằng php được tối ưu Source code nên hệ thống load rất nhanh. Các chức năng được mô tả cụ thể nên rất dễ phát triển lên các dự án Phần mềm quản lý bán hàng khác.

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

tranquoc
Miễn phí 101 Code
Có phí 15 Code

TagsViết code như một Ninja

info@manguon.com.vn

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ