Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến CodeIgniter

đăng ngày: 02-10-2019 lúc 22:59
Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến CodeIgniter

 2002 lượt xem       0 lượt tải

Mô tả chi tiết

Vina Online Exam System

http://hungnguyenvina.com/vos/docs/index.php

- VOS là website thi trắc nghiệm trực tuyến, được viết bằng CodeIgniter – một trong những framework PHP nhẹ và phổ biến nhất hiện nay, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

- VOS sử dụng Twitter bootstrap phiên bản 3.x giúp cho việc thiết kế các thành phần giao diện web một cách nhanh chóng, tiện lợi, hỗ trợ giao diện web tương thích trên nhiều màn hình khác nhau và sử dụng JQuery AJAX để tương tác với cơ sở dữ liệu.

- Mục đích chính của website là cung cấp một môi trường web cho phép tạo và quản lý các kỳ thi trắc nghiệm trực tuyến, các bài thực hành (practice test) giúp người dùng dễ dàng ôn tập các kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm (exam/quiz).

- Sau khi tham gia các kỳ thi trắc nghiệm trực tuyến, người dùng có thể xem kết quả (đạt/không đạt), thậm chí còn có thể xem các đáp án đúng của kỳ thi, tải về chứng chỉ của website chứng nhận đã đạt kỳ thi.

Các chức năng chính của website:

- Hỗ trợ không giới hạn số lượng câu hỏi được tạo ra, số lượng câu trả lời cho từng câu hỏi cũng không giới hạn.

- Hỗ trợ 5 loại câu hỏi:

+ Câu hỏi chỉ cho chọn 1 đáp án(câu trả lời) đúng

+ Câu hỏi cho chọn nhiều đáp án đúng

+ Câu hỏi đúng/sai (câu hỏi chỉ có 2 đáp án: đúng, sai – chọn đúng hoặc chọn sai)

+ Câu hỏi dạng điền vào ô trống (fill in the blank)

+ Câu hỏi so khớp (match question)

- Hỗ trợ hình ảnh, âm thanh, video cho câu hỏi

- Hỗ trợ tạo, tham gia các kỳ thi miễn phí/trả phí (trả phí thì sử dụng Paypal để mua kỳ thi)

- Xem kết quả thi trực tiếp trên web và qua email của người thi.

- Tải về chứng chỉ của website đã đạt kỳ thi (file chứng chỉ dưới dạng file PDF)

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh)

- Quản trị viên (Admin) có các chức năng sau:

+ Quản lý người dùng

+ Quản lý danh mục câu hỏi (hỗ trợ danh mục nhiều cấp)

+ Quản lý câu hỏi

+ Quản lý đề thi (đề thi là một tập hợp các câu hỏi, sử dụng đề thi để tạo kỳ thi và bài thực hành)

+ Quản lý kỳ thi (admin có thể tạo, sửa,xóa kỳ thi, tạo danh sách các người dùng/thí sinh được tham gia kỳ thi)

+ Quản lý các bài thực hành (các bài test thực hành về cơ bản giống các kỳ thi/bài thi trắc nghiệm nhưng khác nhau ở chỗ các bài thực hành chỉ dùng chủ yếu để ôn tập kiến thức, khi tham gia các bài thực hành thì không thể tải chứng chỉ như khi tham gia kỳ thi)

+ Quản lý các phần (parts) của kỳ thi (đề thi TOEIC, ví dụ 1 đề thi TOEIC thì sẽ có 7 phần(parts))

+ Quản lý các nhóm câu hỏi (đề thi TOEIC có nhiều phần, mỗi phần có nhiều nhóm câu hỏi, mỗi nhóm câu hỏi sẽ có 1 hoặc nhiều câu hỏi)

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn thiết lập/cài đặt VOS trên server/host của bạn

- Bước 1: Upload mã nguồn VOS lên host của bạn.

+ Ví dụ: sau khi giải nén mã nguồn, thự mục có thể là "vos_ci"

+ Upload thự mục "vos_ci" lên host của bạn (bên trong thư mục public_html trên host của bạn)

- Bước 2: Tạo 1 cơ sở dữ liệu MySQL trên host của bạn , chạy tất cả code sql trong file vos.sql trong thự mục database trong thư mục "vos_ci".

- Bước 3: Mở file config.php trong thự mục application\config bên trong thư mục "vos_ci"

+ Tìm dòng : $config['base_url'] = 'http://localhost:8080/ci/' và thay bằng domain của bạn, ví dụ bạn có mua 1 domain tên là http://yourdomain.com thì bạn thay 'http://localhost:8080/ci/' bằng http://yourdomain.com

- Bước 4: Mở file database.php trong thự mục application\config

+ Tìm các dòng sau :

                            $db['default']['hostname'] = 'localhost';

                            $db['default']['username'] = 'root';

                            $db['default']['password'] = 'root';

                            $db['default']['database'] = 'exam';

                       

Và thay thế bằng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập phpmyadmin trên host của bạn, tên database bạn vừa tạo ra ở bước trên (trong phpmyadmin trên host của bạn), dòng này bạn có thể để nguyên như thế : $db['default']['hostname'] = 'localhost';

- Mở file config.php và thay đổi các thông tin cần thiết bên dưới:

                            /* --- Facebook -------------- */

                            $config['facebook_app_id'] = '15909341137031ddd';

                            $config['facebook_app_secret'] = 'b4bff5908445368c922bea23fee404xx';

                            $config['facebook_callback_uri'] = 'auth/facebook_callback';

 

                            /* --- Twitter -------------- */

                            $config['twitter_app_id'] = 'myz3a2JUVlWYqX5RD8keZzYaCddd';

                            $config['twitter_app_secret'] = 'B3ubtcwtcvYGcccctGgtIG263emp9YZYebYHTk8vAri8VbUR4E3Ndd';

                            $config['twitter_callback_uri'] = 'auth/twitter_callback_handle';

 

                            /* --- Paypal -------------- */

                            $config['paypal_mode'] = 'sandbox'; // Paypal mode: 'sandbox' : for developer test or 'live' for real payment

                            $config['paypal_api_user_name'] = 'vxxx-facilitator2.gmail.com'; //PayPal API Username

                            $config['paypal_api_password'] = 'XCABCMdddd3DM5NPMa7Q2D'; //Paypal API password

                            $config['paypal_api_signature'] = 'AFcDWdddxV21zzd0v3bYdsfdsfdsYYRCpSSRl31AQh4.5npEJPFUcI3cjhddfkURRdd'; //Paypal API Signature

                            $config['paypal_currency_code'] = 'USD'; //Paypal Currency Code

                            $config['paypal_return_url'] =  'user/buy_exam'; //paypal return URL

                            $config['paypal_cancel_url'] = 'user/buy_exam'; //paypal cancel URL

                            $config['paypal_total_tax_amount'] = 2.58; //paypal total tax amount

                            $config['paypal_handling_cost'] =  2.00; //Handling cost for this order.

                            $config['paypal_shipping_insurance_cost'] =  1.00;  //shipping insurance cost for this order.

                            $config['paypal_shipping_discount_cost'] =  -3.00; //Shipping discount for this order. Specify this as negative number.

                            $config['paypal_shipping_cost'] =  3.00; //Although you may change the value later, try to pass in a shipping amount that is reasonably accurate.

 

                            /* --- Web's email -------------- */

                            $config['web_smtp_server'] =  "xxx.yyy.com";

                            $config['web_smtp_port'] = 465;

                            $config['web_email_user_name'] = "youremail@yourhost.com";

                            $config['web_email_password'] = "yourpass";

 

                            /* --- Gmail's email -------------- */

                            $config['gmail_smtp_server'] = "smtp.gmail.com";

                            $config['gmail_smtp_port'] = 465;

                            $config['gmail_email_user_name'] = "youremail@gmail.com";

                            $config['gmail_email_password'] = "yourpass";

- Bước 4: Truy cập trang chủ tại địa chỉ: 'http://yourdomain.com/vos_ci/auth/home_page'

- Điền thông tin tài khoản để đăng nhập:

- Có 2 role là : Quản trị viên (Administrator) và người dùng (User)

- Đăng nhập cho quản trị viên:

tên đăng nhập : admin với mật khẩu : 123456

- Đăng nhập cho người dùng:

tên đăng nhập : test1 với mật khẩu : 123456

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

hungnguyenthe
Miễn phí 0 Code
Có phí 1 Code


CÔNG TY CP EVATECH

Mã số thuế:0108058887

Địa chỉ: Số 11 ngách 3 ngõ 2 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ