Code quản lý khách sạn, đặt phòng online bằng Framework Laravel + báo cáo

đăng ngày: 27-12-2022 lúc 09:33
Code quản lý khách sạn, đặt phòng online bằng Framework Laravel + báo cáo

 230 lượt xem       0 lượt tải

Mô tả chi tiết

Chương trình sẽ giúp người quản lý có thể dễ dàng quản lý các phòng, khách hàng, thống kê báo cáo doanh thu khách sạn, tìm kiếm phòng, trả phòng. Tự động hóa các thủ tục nhận và trả phòng. – Khách hàng có thể tìm kiếm và đặt phòng online.

Hệ thống quản lý hệ thống hỗ trợ quản lý khách sạn được xây dựng nên với các chức năng: Quản trị viên (Admin), nhân viên, khách hàng.
– Quản trị viên:
▪ Đăng nhập vào hệ thống.
▪ Đăng xuất hệ thống.
▪ Quản lý loại phòng.
o Xem danh sách loại phòng.
o Thêm loại phòng.
o Chỉ sửa thông tin loại phòng

o Xóa loại phòng
▪ Quản lý phòng.
o Xem danh sách phòng.
o Thêm phòng.
o Xóa phòng.
o Chỉ sửa thông tin phòng.
▪ Quản lý khách hàng.
o Xem danh sách khách hàng.
o Thêm thông tin khách hàng.
o Sửa thời gian ra của khách hàng.
o Xóa khach hàng.
▪ Quản lý hóa đơn.
o Thêm hóa đơn.
o Tìm hóa đơn.
o Xóa hóa đơn.
o Thanh toán hóa đơn.
▪ Thống kê
o Doanh thu theo ngày.
o Doanh thu theo tháng.
o Doanh thu theo tháng.
o Doan thu các phòng theo ngày , tuần, tháng.
▪ Tra cứu phòng
o Tìm phòng.
o Kiểm tra tình trạng phòng.
▪ Thêm khách vào phòng
o Khách thuê trực tiếp.
o Khách thuê theo đặt phòng trước.
▪ Quản lý đặt phòng
o Xem đơn đặt phòng.
o Duyệt đơn đặt phòng.
o Từ chối đơn đặt phòng.
▪ Chat với khách hàng
o Xem tin nhấn từ khách hàng.
o Trả lời tin nhấn.
– Nhân viên:
▪ Đăng nhập vào hệ thống.
▪ Đăng xuất hệ thống.
▪ Quản lý loại phòng.
▪ Tra cứu phòng
o Tìm phòng.
o Kiểm tra tình trạng phòng.

Quản lý khách hàng.
o Xem danh sách khách hàng.
o Thêm thông tin khách hàng.
▪ Thêm khách vào phòng
o Khách thuê trực tiếp.
o Khách thuê theo đặt phòng trước.
▪ Quản lý đặt phòng
o Xem đơn đặt phòng.
o Duyệt đơn đặt phòng.
o Từ chối đơn đặt phòng.
▪ Chat với khách hàng
o Xem tin nhấn từ khách hàng.
o Trả lời tin nhấn.
▪ Quản lý hóa đơn.
o Thêm hóa đơn.
o Tìm hóa đơn.
o Thanh toán hóa đơn.
– Khách hàng:
▪ Đăng nhập vào hệ thống.
▪ Đăng xuất hệ thống.
▪ Đăng ký thành viên hệ thống.
▪ Quản lý thông tin cá nhân
o Xem thông tin cá nhân.
o Sửa thông tin cá nhân.
▪ Đặt phòng
o Tìm phòng
o Xem tình trạng phòng .
o Thêm đặt phòng.
o Hủy đặt phòng.

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Công nghệ:laravel,  HTML, CSS, PHP, Javascript, MySQL

Thảo luậnCÔNG TY CP EVATECH

Mã số thuế:0108058887

Địa chỉ: Số 11 ngách 3 ngõ 2 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ