Chia sẻ source code tool quản lý mạng wifi bằng Visual Basic .NET

đăng ngày: 28-08-2018 lúc 11:18
Chia sẻ source code tool quản lý mạng wifi bằng Visual Basic .NET

 387 lượt xem       11 lượt tải

Mô tả chi tiết

Chương trình này bao gồm các chương trình sau:
————————————————– —————-
1-Wi-Fi Connector: Kết nối Để Mạng Wi-Fi khả dụng.
2-Router Password Cracker: Để Crack Gateway của Router Mật khẩu.
3-IP Trace: Trace Địa chỉ IP Đối với Bất kỳ Website.
4-IP Tracker: Lấy địa chỉ IP WAN của bạn.
5-Lan Messenger: Trò chuyện giữa các máy tính trên cùng một mạng LAN.
6-Email Sender: Gửi Email bằng SMTP Server.
7-Email Viewer: Nhận Email Sử dụng POP3 Server.
8-YouTube Downloader: Tải xuống YouTube Video.
9-File Downloader: Cho tải tập tin.

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

Liên hệ để được hướng dẫn và sử dụng.

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

tranquoc
Miễn phí 101 Code
Có phí 15 Code

TagsViết code như một Ninja

info@manguon.com.vn

Hotline: 0243 550 1189

DỊCH VỤ